sensessenses

smellsmell

tastetaste

touchtouch

soundsound

sightsight